Spread the love

 

Z denníčka sestry Natálie

Panna Mária

„Moje deti, Moje drahé maďarské deti! Nebojte sa, ale modlite sa! On (Ježiš) chce na dveraje každého maďarského domu napísať zlatými písmenami: Maďarsko nebude zničené, ale iba očistené. Maďarsko bude stáť až do konca sveta! Moje Materinské Nepoškvrnené Srdce je s vami a stará sa o vás. Takže ho musia milovať a činiť pokánie vždy v ňom zjednotení!“

 

„Maďarsko nebude zničené, ale iba očistené“ – referencia na III. svetovú vojnu, kedy budú „mnohé národy zničené“ (Druhé fatim. proroctvo)

Moje Materinské Nepoškvrnené Srdce je s vami a stará sa o vás– Uhorsko bolo v Európe vždy prezývané „Máriina krajina“, lebo jeho zakladateľ, Sv. Štefan I., ho zasvätil práve Matke Božej.

Musíme sa modliť a pred Bohom snažiť, aby ani Slovensko „nebolo zničené“. Koniec-koncov i Slovensko bolo súčasťou Uhorska, keď ho svätý kráľ Panne Márii zasväcoval!

Mali by sme prehlásiť Krista za nášho Kráľa – tak, ako to urobili Poliaci, o ktorých je predpovedané, že vo veľkej vojne budú statoční a napokon víťazní; budú mocnou oporou postupujúceho Veľkého francúzskeho kráľa.

M.

+++

Sestra Mária Natália od sestier sv. Márie Magdalény sa narodila v roku 1901 v dedinke neďaleko Bratislavy nemeckým rodičom. V mladom veku vstúpila do kláštora v Bratislave, neskôr sa ocitla v kláštore v Budapešti.

Bolo to práve v Maďarsku, kde začal obdržiavať nadprirodzené správy. Správy boli v maďarskom jazyku a mnohé z nich sa týkali katolíckeho kléru v krajine, ako i osudu Maďarska. Väčšina správ je datovaná do rokov 1939-1943.

Jej správy neboli ani jej predstavenými ani Cirkvou nikdy spochybnené a v roku 1943 dokonca napísala pápežovi Piovi XII., aby nejazdil do svojho letného sídla, Castelgandolfo, lebo bude bombardované – čo sa aj skutočne udialo.

Tu uvedené správy sú z knihy „Víťazná Kráľovná sveta“ (Maď., 1987), ktorá v roku 1999 obdržala imprimatúru od gen. vikára Jesúsa Garibaya z Guadalajara (Mexiko).

Jej správy ma zaujali predovšetkým z jedného dôvodu – opäť doplňajú Marie-Julie i Pedra Régisa a nijako nevybočujú z toho, čo oni povedali (na rozdiel od mnohých iných údajných správ, ktoré sa dnes všade roja). M.


Spread the love