Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi 11. februára 2023

Drahé deti, verte plne v Môjho Syna, Ježiša. Miluje vás a očakáva vás s otvorenou náručou. Jeho prítomnosť v Eucharistii je veľkým darom vám ponúkaným. Ste požehnaní, že Ho môžete prijímať v Eucharistii v Jeho Tele, Krvi, Duši a Božstve. Buďte obrancami tejto Pravdy o ktorej nie je možné vyjednávať!

Nepriatelia pracujú, aby vás zmiatli, takže buďte pozorní: nie je to symbolická prítomnosť, ale skutočná prítomnosť. Počúvajte učenia skutočného magistéria Cirkvi Môjho Ježiša o Eucharistii. Čokoľvek vyučujú v rozpore, pochádza od zlého. Vpred v obrane viery!

Buďťe mužmi a ženami modlitby. Ľudstvo je duchovne slepé a potrebuje Svetlo Božie. Otvorte svoje srdcia a prijmite Vôľu Pána svojich životov. Toto je správa, ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého.

Amen.

 

14.2.

Drahé deti, radujte sa, pretože vaše mená sú už zapísané v Nebesiach. Tí, ktorí hľadajú Pána v tomto živote, dostanú veľkej odmeny v Nebi. Nemajte strach. Môj Ježiš vás miluje a pozná vás po mene. Buďte spravodliví. Vo všetkom Ho napodobňujte, ktorý je vašou Cestou, Pravdou a Životom. Keď sa stane, že padnete, volajte na Ježiša.

Vyhľadávajte Ho v Eucharistii a Otcom budete prehlásení za blahoslavených. Milujem vás a vždy budem s vami. Podajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem po ceste svätosti. Odvahu! Keď sa všetko bude zdať byť stratené, Pán vám dá víťazstvo. Ľudstvo bude piť trpký kalich bolesti avšak na konci bude triumfovať Moje Nepoškvrnené Srdce. Vpred s radosťou! Toto je správa, ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého.

Amen.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love