Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 5. januára 2021

Drahé deti, každé vás poznám po mene a prišla som z Neba, aby som vás volala k obráteniu. Počúvajte ma! Neprestávajte sa modliť. Ľudstvo sa odvrátilo od Stvoriteľa a smeruje do veľkej priepasti. Otočte sa. Boh sa ponáhľa. Otvorte svoje srdcia a počúvajte Pánov Hlas. Miluje vás a čaká vaše „Áno.“ Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a Eucharistii. Prijmite učenie pravého magistéria Cirkvi Môjho Ježiša.

Smerujete do budúcnosti veľkého zmätku a rozdelenia. Tí, ktorí nezostanú verní Cirkvi Môjho Ježiša, budú vtiahnutí do priepasti falošných učení. Buďte pozorní, aby ste neboli oklamaní. Trpím kvôli tomu, čo ku vám prichádza. Vpred v obrane pravdy!  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVÄTIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

 

„Barbari dobyli Rím.“ Rod Dreher, The Imaginative Conservative, 6.1.2021

Myslím, že je správne sa v túto hodinu modliť aj za Spojené Štáty Americké, ktoré sa akoby dlhodobo prepadávajú do čím ďalej tým väčšej priepasti.

Američania sú veľký a slávny národ, ktorý porazil nacistov aj komunistov. Vďaka USA už 30 rokov žijeme v slobodnej krajine a práve tento štát bol posledné polstoročie hlavným bezpečnostným garantom Vatikánu a tým pádom aj celej Rímskokatolíckej cirkvi.

Pravdou však je, že z Ameriky vzišlo aj mnoho zlého, najmä tie tak-zvané „pink ideologies“: LGBT, transgender, rozsiahly pornografický priemysel atp.

V každom prípade, ak padnú Spojené Štáty Americké, najmocnejšími štátmi tohto sveta sa stanú agresívne diktatúry Ruska, Číny, či Iránu.

Modliť sa za Ameriku, teda znamená modliť sa za mier vo svete. Z dejín totiž vieme, že ničím neobmedzení agresívni diktátori sú skazou pre ostatné národy…


Spread the love