Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 3. júna 2022

Drahé deti, Môj Ježiš vás miluje a nikdy vás neopustí. On je verný Svojím Prísľubom a bude s vami. Dôverujte v Toho, ktorý je vaším absolútnym Dobrom a pozná vás po mene. Nemajte strach! Ľudskému oku sa všetko zdá byť stratené, ale Pán všetko kontroluje a spravodliví budú víťazní. Starajte sa o svoj duchovný život. Časť svojho dňa venujte modlitbe a počúvaniu Slova Božieho. Dovoľte Môjmu Pánovi prehovoriť do vašich sŕdc.

Ľudstvo je choré a potrebuje sa liečiť. Čiňte pokánie a obráťte sa k Tomu, ktorý je vašou Cestou, Pravdou a Životom. Vaše duchovné liečenie je v sviatosti spovede. Buďte pokorného a čistého srdca, lebo len takí pochopia veľkosť tejto sviatosti nevyhnutnej pre vašu spásu. Vpred!

Počas konečného Triumfu Môjho Nepoškvrneného Srdca uvidí ľudstvo konať mocnú Ruku Božiu v prospech Svojho ľudu. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

 

OZNAM: najbližšie dva týždne vôbec nebudem môcť pridávať príspevky na túto stránku. M.

 


Spread the love