Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 30. mája 2023

Drahé deti, Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vám vyjavila Vôľu Môjho Syna Ježiša o vašom živote. Prišla som vám ohlásiť plnú Vôľu Božiu! Príde deň, kedy vám vyjavím nezvyčajné veci, ktoré som videla a počula od Môjho Syna Ježiša. Neprinesiem vám nejaké domnienky, ale plnú Pravdu. Vaše srdcia budú naplnené radosťou a mnoho odcudzených duší sa navráti k Pravde. Žiadam vás udržiavať nažive plameň vašej viery.

Máte slobodu, ale najlepšie čo môžete robiť je konať Pánovu Vôľu. Dávajte si pozor! Kráčate v ústrety budúcnosti v ktorej budú spravodliví piť trpký kalich bolesti, ale, ako som už povedala, niet víťazstva bez kríža. Odvahu! Nebo musí byť vašim cieľom. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love