Spread the love

Panna Mária Pedrovi 18. mája 2023

Drahé deti, budúcnosť bude poznačená veľkým zmätkom a len nemnohí zostanú pevní vo viere. Nemnohí budí tí, ktorí budú brániť Pravdu a démon zvedie mnoho duší do omylu. Mnohí, ktorí sú dnes horliví vo viere budú nakazení démonskými novotami, ktoré sa rozšíria všade. Ajhľa, čas pre váš úprimné a odvážne Áno. Neustupujte. Ktokoľvek je s Pánom, neokúsi porážku.

Nech sa stane čokoľvek, zostávajte verní jednej pravej Cirkvi Môjho Syna Ježiša. Každému povedzte, že Pravda je udržiavaná v celku len v katolíckej Cirkvi založenej Mojim Synom Ježišom, aby prinášala Evanjelium spásy všetkým národom. Odvahu! Vaše víťazstvo je v Ježišovi. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

 


Spread the love