Spread the love

Arminius – muž, ktorý zradil Rímsku armádu v Germánii a priviedol ju ku skaze

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 16. november 2008

Drahí synovia a dcéry, odporný muž opustí v zhone palác (t.j. Vatikán, či Chrám sv. Petra) a spojí sa s nepriateľmi. Zapríčiní, že veriaci budú kvôli nemu trpieť a spôsobí (tiež) veľké rozdelenie. Beda, (bo) toto budú ťažké časy pre ľudstvo. Počúvajte, čo vám hovorím a pevne zostaňte na ceste, ktorú vám ukazujem. V zhone vás povolávam k okamžitému obráteniu. Neustupujte. Buďte vnímaví  voči Mojim volaniam a ja vás povediem po ceste dobra a svätosti.

Radujte sa všetci vy, čo ma počúvate, lebo vaše mená sú už zapísané v Nebi. Modlite sa na kolenách a (vedzte, že) budete vedení k veľkému Víťazstvu. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love