Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 23. februára 2021

Drahé deti, poslušné buďte Mojim volaniam. Prišla som z Neba, aby som vás povolala k obráteniu. Pán od vás očakáva veľa. Neustupujte. To, čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Ľudstvo kráča v duchovnej slepote, pretože ľudia sa odvrátili od svojho Stvoriteľa. Polopravdy sa veľmi rozšíria a mnoho Mojich úbohých detí bude zvedených. Milujte a bráňte Pravdu.

Otvorte svoje srdcia Pánovmu svetlu a nikdy nebudete zmietnutí bahnom falošných učení. Veľa sa modlite. Všade uvidíte hrôzy. Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a a v Eucharistii. Milujem vás a vždy budem s vami. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

K osvieteniu možno dôjsť aj inými spôsobmi, ako len kľačaním a modlením sa.

-český sprievodca počas môjho zájazdu v Ríme-

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love