Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 31.mája 2022

Drahé deti, som vaša Matka a milujem vás. Žiadam vás, aby ste boli verní môjmu Synovi Ježišovi. On je vaše všetko a bez Neho nezmôžete nič urobiť. Vzdiaľte sa zo sveta a žite obrátení smerom k raju, jedine pre ktorý ste boli stvorení. Nehľadajte slávu sveta. Ona existuje, ale to, čo ponúka, sú veci pominuteľné. Hľadajte nebeskú slávu, lebo tá bude večná. Svedčte svojim vlastným životom, že patríte môjmu Ježišovi. Žijete v bolestivých časoch, no nie ste sami. Som po vašom boku, aj keď ma nevidíte. 

Nepriatelia sa spoja a svätými vecami sa bude opovrhovať. Dávajte si pozor! Prijmite evanjelium a počúvajte učenie pravého Učiteľského úradu Cirkvi môjho Ježiša. Boh sa ponáhľa. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 2. júna 2022

Drahé deti, cesta k svätosti je plná prekážok, ale ako bolo prisľúbené, môj Ježiš bude vždy s vami. Buďte verní. Vyhnite sa skratkám, ktoré vám ľudia ponúkajú. Zostaňte s Ježišom, pretože len On je Cesta, ktorá vás privedie k večnej spáse. Pokrčte kolená v modlitbe. Kráčate k budúcnosti veľkých skúšok. V Božom dome uvidíte hrôzy kvôli zlým pastierom, ale neustupujte. Bez kríža niet víťazstva.

Nech sa stane čokoľvek, zostaňte verní učeniu pravého učiteľského úradu Cirkvi. Vaše víťazstvo je v Ježišovi. Buďte pozorní. Nezabudnite na veľké lekcie z minulosti. Odvahu! Milujem vás a budem s vami. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love