Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 17.augusta 2023

Drahé deti, Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to čo na vás prichádza. Príde deň kedy muži a ženy viery budú hľadať pravý poklad, ale pravý poklad bude skrytý. Čo je falošné sa všade rozšíri a mnohí budú oklamaní. Žiadam vás udržiavať plameň vašej viery. Pevne zostávajte na ceste, ktorú vám ukazujem a nedovoľte bahnu falošných učení stiahnuť vás do duchovnej priepasti! Modlite sa.

Silu vyhľadávajte v Eucharistii. Eucharistia je veľkým pokladom Cirkvi. Buďte obozretní. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.


Spread the love