Spread the love

(flickr)

Začiatkom roka som tu uverejnil článok o vízií istého brazilského kňaza menom otec Oliveira. Hoci je dnes doba, kedy rôznym „zaručeným“ „katolíckym“ proroctvám nemožno dôverovať („vizionárka“ Gisela Cardia bola úplná podvodníčka), už v prvom článku som napísal, že proroctvá tohto kňaza obsahujú elementy starších osvedčených proroctiev uznaných biskupmi – písal o úteku pápeža z Ríma, či ruskej invázii, čo sú spolu s francúzskou občianskou vojnou najčastiejšie videnia uznaných katolíckych mystikov.

Prvý článok tu: https://matejgavlak.eu/knaz-ktory-videl-utekat-papeza-z-rima/

Teraz prichádza ďalšie veľmi závažné proroctvo od tohto kňaza. Treba podotknúť, že jeho identita je neznáma, „otec Oliveira“ má byť len jeho prezývka, no skutočne ide o kňaza z Brazílie.

Príde mi zvláštne, že kým prvé proroctvá boli iba vizionárske obrazy, teraz k nemu už priamo prehovára Pán Ježiš a Panna Mária – neviem, čo si o tom myslieť. Zväčša to totiž býva takpovediac „buď-alebo“. Preto to treba brať s istou rezervou.

Žiaden biskup sa tiež nestihol vyjadriť k týmto proroctvám.

Na druhej strane – vyrieknuté slová opäť nijako neodporujú „osvedčeným“ starým proroctvám uznaným biskupmi a skôr ich dopĺňajú (Marie-Julie, i Pedro). Takže tak.

 

Panna Mária otcovi Oliveirovi, 17. júna 2023

„Milovaný synu, počúvaj pozorne: v októbri tohto roka začne obdobie veľkého súženia, ktoré som predpovedala vo Francúzsku, Portugalsku a Španielsku….

Buď pripravený, predovšetkým duchovne, pretože toto obdobie nepríde s rachotom, ale bude stúpavej tendencie a pomaly sa bude rozširovať po svete. Vojna, ktorá sa započala, sa bude stupňovať, ako si mal možnosť vidieť. Budú suchá, veľké búrky a zemetrasenia na mnohých miestach zeme. Ale ako povedal Môj Syn: keď začujete tieto správy, nemajte strach! Odo dneška neustále používajte svoje Zázračné medaily a dávajte ich aj stádu. Choroby nebudú jediným zlom, ktoré sa bude šíriť; duchovné zlo bude horšie.

Choroby však budú veľkou metlou. Položte si medailu sv. Benedikta na dvere a nezabúdajte používať škapuliar. Požehnané sviečky, oleje a vodu. Nemajte viac pochybnosti o oleji dobrého samaritána; požehnávajte ho a používajte ho. Zostávajte v stave milosti, pretože démoni zvádzajú ľudstvo so silnými pokušeniami, zvlášť útočia proti kňazom. Modlite sa za nich a tiež sa modlite za seba, akoby ste boli kňazom. Vždy si pamätajte kto ste! Modlite sa tiež za biskupov a za všetkých biskupov. Veľa sa modlite za svätého otca: čiňte pôst a obety za neho. Ja, vaša Matka a Kráľovná, budem so všetkými tými, ktorí sa oddajú do Mojej Starostlivosti a nikdy nenechám svoje dietky bez pomoci. Ako som sľúbila po mnoho krát, tento čas je súčasťou toho čo som povedala vo Svojom Treťom tajomstve vo Fatime…

13. októbra ti dám znamenie o ktoré si Ma žiadal; preto som ti vyjavila tento dátum. Od Boha som obdržala spolu s anjelmi, ktorých Pán ustanovil do Mojej služby, úlohou chrániť všetkých týchto, ktorí oddali svoje živote Mne. Z Ruska príde veľké ničenie podnecované pekelným drakom. Ono poškodí celý svet. Avšak neboj sa. Tento čas je príležitosťou na svätosť. Pamätaj si, že veľkí svätci povstávali v časoch veľkej temnoty. Časom súžení, zvlášť tomuto, by sa nemal čeliť so strachom a zbabelosťou, ale s láskou a odvahou. Vidíš, syn Môj, pre toto som ťa povolala v túto hodinu, aby si si pamätal a ohlasoval, že teraz je čas príležitosti na svätosť – nie zajtra, ale dnes.

Eucharistická adorácia by mala byť vašou kotvou a svätý ruženec reťazou tejto kotvy. Eucharistická adorácia, skutky nápravy (za hriechy) a obety v spojení so svätým ružencom môžu zmeniť všetky proroctvá! Toto nezabúdajte: adorácia a svätý ruženec. Robte pokánie, ponúkajte obety za spásu duší, za obrátenie hriešnikov a posväcovanie duchovenstva. Pamätajte, že Pán pozná všetko a je vo vedení všetkého. Čoskoro nadíde Triumf Môjho Nepoškvrneného Srdca (tzn. vzostup Veľkého katolíckeho kráľa)! Zostávajte verní v tomto čase očisty; dôverujte v pomoc svojho anjela strážneho. Teraz je čas svätcov. Modli sa, drahý synu, modli sa a sleduj, ako som ťa dnes povolala – modli sa a sleduj.“

Nakoniec nám Svätá Panna dala stať z knihy Sirachovej:

Keby už človek končil, vtedy vlastne začína, a keby prestal, zmätie sa. Načo je človek, aký je z neho osoh, čo má na sebe dobré a čo zasa zlé? Počet ľudských dní je najvýš sto rokov, oproti vodám mora treba ich pokladať za kvapku: a ako zrnko piesku – také malé sú jeho roky oproti dňu večnosti. Preto je Boh trpezlivý s nimi a zosiela na nich svoje hojné zľutovanie. Vidí, že je zlé, čo si zaumienili v srdci, a pozná, aké biedne je ich úplné zničenie. Preto im prejavuje svoje plné zľutovanie a ukazuje im cestu k spravodlivosti. Človek sa vie zľutovať nad svojím blížnym: no Božie milosrdenstvo je pre všetkých ľudí. Ten, ktorý má také milosrdenstvo, poučuje a vodí ako pastier svoje stádo. Zľutoval sa nad tými, čo prijímajú náuku o Zľutovníkovi a horlivo sa riadia jeho ustanoveniami.(Sir18:6-14)


Spread the love