Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 30. júna 2020

Drahé deti, cesta ku svätosti je plná prekážok, avšak nezabúdajte, že cesta do Neba vedie skrz Kalváriu. Bez toho, že by ste niesli svoj kríž, sa do Neba nedostanete. Otvorte svoje srdcia a prijmite Božiu vôľu pre vaše životy. Ľudstvo sa odvrátilo od svojho Stvoriteľa a kráča po ceste zničenia, ktoré pripravili ľudia svojimi vlastnými rukami. Satanov dym sa všade rozšíril a mnohé z mojich detí kráčajú ako slepí vedení slepými. Nezabúdajte: vo vašich rukách Svätý ruženec a Sväté písmo; vo vašich srdciach láska k pravde.

Rútite sa do bolestivej budúcnosti. Nezhody sa rozšíria v Dome Božom a vysvätení (kňazi) budú vo vojne. Podajte mi ruku a ja vás povediem k veľkému víťazstvu. Odvahu. Nie ste sami. Môj Ježiš kráča s vami. Vpred bez strachu. Toto je správa ktorú ja vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love