Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 7. júla 2020

Drahé deti, buďte jemné a pokorné vo svojich srdciach. Môj Ježiš vás učil prostredníctvom príkladov a slov, že bez pokory nie je možné dosiahnuť Neba. Žiadam vás, aby ste bol mužmi a ženami modlitby, pretože iba skrze ňu môžete porozumieť Božiemu plánu pre váš život. Otvorte svoje srdcia môjmu volaniu. Prišla som z Neba, aby som vás viedla do Neba. Neustupujte. Nedovoľte veciam sveta, aby vás zamorili. Ste Pánovým vlastníctvom a Jeho jediného by ste mali nasledovať a slúžiť Mu.

Prijmite Evanjelium môjho Ježiša a učenie pravého magistéria Jeho Cirkvi (t.j. Katolíckej cirkvi a žiadnej inej – pozn. prekl.). Vždy si pamätajte: v tomto živote musíte svedčiť o svojej viere. Buďte pozorní. Diabol bude robiť všetko pre to, aby vás držal od Pravdy. Mnohí budú zamorení falošnými učeniami. Dajte mi svoju ruku a ja vás budem viesť k Tomu, ktorý vás miluje a pozná vás po mene. Máte slobodu, ale najlepšie je konať Božiu vôľu. Vpred bez strachu. Toto je správa ktorú ja vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love