Blog, Pedro

Pedro Régis – Mnohí budú zamorení falošnými učeniami

  Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 7. júla 2020 Drahé deti, buďte jemné a pokorné vo svojich srdciach. Môj Ježiš vás učil prostredníctvom príkladov a slov, že bez pokory nie je možné dosiahnuť Neba. Žiadam vás, aby ste bol mužmi…

pokračovať v čítaní...