Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 6. júla 2020

Drahé deti, patríte Pánovi a Jeho jediného by ste mali nasledovať a slúžiť mu. K svetu sa obráťte chrbtom; obráťte sa smerom k Raji, pre ktorý jediný ste boli stvorení. Ľudstvo kráča po ceste sebazničenia, ktoré prichystali ľudia svojimi vlastnými rukami. Kajajte sa a vráťte sa k Tomu, ktorý je jediná Cesta, Pravda a Život. Buďte  naplnení nádejou. Ktokoľvek je s Pánom, nikdy nezakúsi váhu prehry. Buďte mužmi a ženami modlitby. Smerujete naproti bolestivej budúcnosti. Tých, ktorí milujú a bránia Pravdu, zasiahne veľká perzekúcia a bolesť Mojich úbohých detí bude veľká.

Odvahu. Po všetkých strastiach uvidíte Víťazstvo Boha. Nenechajte sa odradiť. Milujem vás a som s vami. Vpred s radosťou pre Môjho syna Ježiša, ktorý vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Toto je správa, ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené


Spread the love