Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 1.decembra 2022

Drahé deti, som vaša Bolestná Matka a trpím pre to, čo pre vás prichádza. Nedostatok lásky k pravde spôsobí duchovnú smrť v mnohým mojich úbohých deťoch. Dym diabla vstúpil do Svätého Božieho chrámu a duchovná slepota zamorila mnoho zasvätených osôb. Vráťte sa k Ježišovi, On je váš jediný a pravý Spasiteľ. Nech sa stane čokoľvek, nezabúdajte: pravda je zachovaná neporušená iba v katolíckej Cirkvi. Odvahu! Môj Ježiš je s vami. Vždy Ho hľadajte v Eucharistii, aby ste boli veľkí vo viere. Dajte mi svoje ruky a ja vás povediem k Tomu, ktorý je vaša jediná cesta, pravda a život. Tí, ktorí zostanú verní až do konca, budú prehlásení za blahoslavených Otca. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

6.12. 2022

Milé deti, odvahu! Bez kríža niet víťazstva. Môj Ježiš zvíťazil nad svetom. Dôverujte Mu a všetko pre vás dopadne dobre. Dajte zo seba to najlepšie v poslaní, ktoré vám Pán zveril, a budete bohatí vo viere. V tomto živote, a nie v inom, musíte svedčiť, že patríte Ježišovi. Všetko v tomto živote pominie, ale Božia milosť vo vás bude večná. Kráčate do bolestivej budúcnosti, no nie ste sami. Čokoľvek sa stane, zostaňte v pravde. Keď sa všetko bude zdať stratené, pre spravodlivých príde Božie víťazstvo. Vpred! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

8.12. 2022

Drahé deti, som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vás volala k svätosti. Utečte od hriechu a zmierte sa s mojím Pánom prostredníctvom sviatosti svätej spovede. Ja som Nepoškvrnené Počatie. Dajte mi svoje ruky, lebo vo veľkom boji vás povediem k víťazstvu. Prídu ťažké časy a ťarchu kríža unesú len tí, ktorí milujú a bránia pravdu. Ľudstvo sa kontaminovalo hriechom a potrebuje byť vyliečené. Vráťte sa k milosrdnej láske môjho Ježiša. Láska je silnejšia ako smrť a mocnejšia ako hriech. Milujte. Milujte. Milujte. Láska zvíťazila na kríži. Čokoľvek sa stane, zostaňte s Ježišom. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Preklad: o. Peter


Spread the love