Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 31.decembra 2022

Drahé deti, spravodliví budú hľadieť na Tvár Božiu. Tými, ktorí činia Božiu Vôľu, nebude nikdy opovrhnuté. Modlite sa. Veľká loď narazí na veľkú prekážku a bolesť bude veľká pre Moje úbohé deti. Neodvracajte sa od Pravdy. Buďte verní Ježišovi. Neustupujte. Nech sa stane čokoľvek, nevzďaľujte sa od učenia pravého magistéria Cirkvi Môjho Ježiša. Lekcie minulosti vás povedú po ceste svätosti.

Nezabúdajte: prítomnosť Môjho Ježiša v Eucharistii je neoddiskutovateľná Pravda! Príde veľká vojna a vašou zbraňou obrany bude Pravda. Vpred bez strachu!  Toto je správa, ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám za to, že ste mi opäť dovolili si vám pozbierať. Žehnám vás v Mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 1.januára 2023

Drahé deti, tŕne a lupene. Kráčate v ústrety veľkých prenasledovaní. Spravodliví budú piť trpký kalich bolesti a zlí sa budú pýšiť (najvyšším?) miestom. Modlite sa. Modlite sa Modlite sa. Počas veľkého stroskotania budú Mne oddaní ochránení. Verní buďte Mojim napomínaniam. Máte slobodou, ale nedovoľte slobode, aby vás odvádzala od Pána. Odvahu! Keď sa cítite opustení, vždy si spomeňte, že Ja som vaša Matka a vždy som s vami.

Dajte Mi svoje ruky a ja vás privediem ku Môjmu Synovi Ježišovi. V tejto chvíli spôsobujem, že na vás z Neba padá nezvyčajný dážď milostí. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám za to, že ste mi opäť dovolili si vám pozbierať. Žehnám vás v Mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love