Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 13. septembra 2022

Drahé deti, som vaša matka a milujem vás. Prosím vás, aby ste boli verní môjmu Synovi Ježišovi, pretože len tak môžete dosiahnuť spásu. Utečte od hriechu a vráťte sa k Tomu, ktorý je vašou jedinou Cestou, Pravdou a Životom. Môj Ježiš vás potrebuje. Počúvajte Ho. Buďte tichí a pokorní srdcom a budete schopní porozumieť Božím plánom pre váš život. Kráčate do budúcnosti, kedy mnohí budú kráčať ako slepí, ktorí vedú iných slepých.

Mnohí horliví vo viere sa poškvrnia a pôjdu opačným smerom ako je pravda. Nezabudnite: vo všetkom je na prvom mieste Boh. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 13. septembra 2022

Drahé deti, vy patríte Pánovi a jedine Jeho musíte nasledovať a Jemu slúžiť. Patrite Pánovi vo svojich slovách a skutkoch. Nedovoľte veciam sveta, aby vás odviedli od môjho Ježiša. Ľudstvo je choré kvôli hriechu a potrebuje byť uzdravené. Čiňte pokánie. Pristúpte k spovednici, pretože len tak môžete získať milosrdenstvo. Ten, ktorý odporuje Kristovi, bude konať a spôsobí utrpenie a smrť.

Tí, ktorí milujú a bránia pravdu, ponesú ťažký kríž, ale nakoniec príde Božie víťazstvo pre Jeho vyvolených. Prijmite moje výzvy a odvážne svedčte o evanjeliu môjho Ježiša. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter


Spread the love