Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 31. augusta 1900

Pán Ježiš pozerajúc na francúzsky parlament:

Jeho nahnevaný pohľad spočinul na tom mieste, kde zákony sú tvorené, na tomto mieste, odkiaľ už nevládne viac kráľ, ale nepriatelia Ježišovi, ktorí tam vládnu a rozkazujú.

Francúzsko, ktoré predtým bývalo tak nádherné, stratilo svoju česť a dôstojnosť. Bude napadnuté bezcitnými cudzincami bez zmilovania. Budú lámať jeho deti, zničia jeho múry, budú boriť jeho sväté chrámy. Pán a jeho služobníci budú zasiahnutí, zašpinený a bez domova…

Cudzinec vstúpi do najstaršej dcéry Cirkvi (krajiny francúzskej) s celou svojou armádou a dĺžka jeho pobytu bude nameraná Mnou a Ja ich zastavím. A ako ich zastavím, dám povstať záchrancovi pre zvyšok Mojich detí (Veľký francúzsky kráľ). Prejde celý Východ a bude sa zdať, akoby prišiel z ďalekého severu.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love