Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 10. septembra 2022

Drahé deti, môj Pán od vás veľa očakáva. Nezostávajte na mieste. Toto je ten správny čas na váš návrat. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Boh sa ponáhľa. Žiadam vás, aby ste najprv hľadali veci neba. Ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Kráčate k bolestnej budúcnosti a len tí, ktorí milujú a bránia pravdu, dosiahnu víťazstvo. Dym diabla sa rozšíri všade a bude veľké znečistenie mnohých zasvätených osôb

Nech sa stane čokoľvek, zostaňte verní pravému Učiteľskému úradu Cirkvi môjho Ježiša. Nezabudnite: vo vašich rukách svätý ruženec a Sväté písmo; v srdci láska k pravde. Čakajú vás ešte dlhé roky ťažkých skúšok, ale neklesajte na duchu. Som vaša Matka a budem po vašom boku. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love