Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 19. augusta 1901

Panna Mária

Po tom, čo bude Zem očistená, nádherné dni sa navrátia a Záchranca Nami vybraný, do tej doby Mojim deťom neznámy, príde (Veľký katolícky monarcha z Francúzska).

Je to prekrásna duša, je to výnimočná kvetina čností; a rozkošné Srdce Môjho Syna začína pre neho pripravovať dôstojnosti a on príde v mene Najsvätejšieho Srdca (Ježišovho) s hruďou vyzdobenou rozkošným Srdcom Ježišovým.

Nebeská milosť bude s ním a ruiny opäť povstanú.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autorka E. A. Bucchanieriová, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love