Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 14. júna 2022

Drahé deti, Môj Ježiš vás miluje. On je vaším veľkým priateľom a očakáva od vás veľa. Nežite ďaleko od Jeho milosti. Ľudstvo kráča v ústrety sebazničenia, ktoré ľudia pripravili svojimi vlastnými rukami. Obráťte sa k Tomu, ktorý je vašou jediným a pravým Spasiteľom. Neodvracajte sa od Pravdy. S radosťou prijímajte Evanjelium Môjho Ježiša a všade neste svedectvo Jeho lásky. Nepriatelia Boha budú konať a všade spôsobia veľký duchovný zmätok.

Nech sa stane čokoľvek, zostávajte s Ježišom. Stále máte pred sebou dlhé roky ťažkých skúšok, ale tí, ktorí zostanú verní až do konca, budú spasení. Čiňte pokánie a vyhľadávajte milosť Môjho Ježiša. Očakáva vás s otvorenou náručou. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love