Spread the love

 

Drahé deti, vyhľadávajte Ježiša, lebo On je vaše všetko. V Ňom je pre ľudí skutočné vyslobodenie a spása. Uvítajte Jeho svetlo a bráňte Jeho evanjelium a učenia pravého magistéria jeho Cirkvi. V Cirkvi bude prítomná smrť, ale tí, ktorí milujú a bránia pravdu, zostanú nažive. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Modlitba, spoveď a Eucharistia: to sú zbrane pre veľký duchovný boj.Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.


Spread the love