Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 4. júna 2022

Drahé deti, v najťažších chvíľach, ktoré prežívala Cirkev môjho Ježiša, pôsobil Duch Svätý prostredníctvom mužov a žien viery a spravodliví zvíťazili. Víťazstvo Cirkvi príde mocným pôsobením Ducha Svätého. Kríž bude ťažký, ale víťazstvo bude patriť jedinej a pravej Cirkvi môjho Ježiša: Katolíckej cirkvi. Otvorte svoje srdcia a nechajte sa viesť Duchom Svätým.

Keď sa všetko bude zdať stratené, Pán vám dá víťazstvo. Hľadajte silu v slovách môjho Ježiša a v Eucharistii. Dajte mi vaše ruky a ja vás povediem k Tomu, ktorý je vašou jedinou Cestou, Pravdou a Životom. Nepriatelia budú konať, ale Pán bude so svojím ľudom. Odvahu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

OZNAM: najbližšie dva týždne nebudem môcť z pracovných dôvodov uverejňovať žiadne správy. Najbližšie správy teda budú zrejme až na prelome júna/júla. M.


Spread the love