Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 1. januára 2021

Drahé deti, Ja som Kráľovná Pokoja. Prišla som z Neba aby som vás povolávala k úprimnému obráteniu a povedala vám, že toto je pravý čas na váš návrat k Pánovi. Vojna medzi pravou a falošnou cirkvou bude intenzívna. Zostaňte s Ježišom. Toto je čas bolesti pre mužov a ženy viery. Nič nebude jednoduché, ale Pán sa postaví za Svoj ľud. Nestrácajte nádej. Tí, ktorí zostanú verní až do konca, obdržia odmenu spravodlivých. Môj Pán očakáva vaše úprimné a odvážne svedectvo.

Silu vyhľadávajte v modlitbe a Eucharistii. Počúvajte Moje napomínania, pretože si želám viesť vás k Tomu, ktorý jediný je Cesta, Pravda a Život. Niet víťazstva bez kríža. Dajte mi svoje ruky. Budem kráčať s vami a viesť vás po bezpečnej ceste. Buďte Pánovi! Nedovoľte bahnu falošných učení, aby vás stiahli do priepasti. Vy ste Pánovi a Jeho jediného by ste mali nasledovať a slúžiť Mu. Nech sa stane čokoľvek, verní zostávajte pravému magistériu Cirkvi Môjho Ježiša. Buďte pozorní. Počúvajte Ma. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

 

Raz mi bolo ukázané, že Cirkev sv. Petra bude podrývaná plánmi akejsi tajnej sekty, kým búrka ju bude ničiť zvonku. Ale rovnako som videla že pomoc príde, keď úzkosť dosiahne svoj vrchol. Znovu som uvidela Nepoškvrnenú stúpať v Cirkvi a aj to, ako jej plášť ju celú pokrýva. A uvidela som i pápeža, bol jemný a pevný zároveň … A nastala veľká obnova, Cirkev opäť vzrástla až do výšin.

Opäť som videla pápeža a akýsi temný kostol v Ríme. Bola to veľká, stará budova … Nevidela som v ňom žiaden oltár, ale len lavice a uprostred niečo ako kazateľnicu. A kázalo sa v ňom a spievalo sa v ňom, ale nič iného. Celý kostol bol zahalený v čiernom a celá tá scéna bola akási sivá, zahalená do šera. Videla som fatálne následky celej scény.  Videla som, ako sa stupňujú. Videla som kacírov všetkých druhov, ako sa nahrnuli do mesta. … A opäť som videla, ako bola Cirkev sv. Petra podrývaná plánmi akejsi tajnej sekty a zároveň ničená búrkou z vonka. Takto to bude vyzerať v časoch najväčšej núdze.

Anna Katarína Emmerichová, 18. Stor.


Spread the love