Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 6. júla 2021

Drahé deti, Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás viedla do Neba. Zmeňte svoje životy. Prijmite Evanjelium Môjho Ježiša a všade svedčite o svojej viere. V tomto živote, a nie v ďalšom, musíte ukázať, že ste z Pána. O svoj duchovný život sa starajte. Nežite vo svete (akoby ste boli) zo sveta, pretože vy ste Pánovo vlastníctvo a Jeho jediného by ste mali nasledovať a slúžiť Mu. Smerujete do budúcnosti duchovnej temnoty.

Zostávajte s Ježišom. Nevybočujte z Jeho Svetla. Všetko v živote prejde, ale Milosť Božia vo vás bude Večná. Poznám vaše potreby a budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 

 

 

nnnnn


Spread the love