Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 9. decembra 2000

Drahé deti, obráťte sa pred veľkým dňom Pánovho príchodu. Vedzte, že každému z vás bude naložené podľa toho, čo urobil vo svojom živote. Pripravte sa, pretože jedného dňa budete pred Najvyšším Sudcom. Čo sa stane s ľuďmi, ktorí sú ďaleko od Pána? Nezabúdajte na slová Môjho Ježiša: „Syn človeka sa vráti, keď to budete najmenej očakávať!“ Žiadam vás, drahé deti: buďte pripravené! Nežite v smrteľnom hriechu. Vráťte sa k Tomu, ktorý je vaším jediným Spasiteľom. Teraz je čas milosti. Nestojte len tak s rukami prekriženými. Pridržiavajte sa modlitby, Eucharistie, a svätého Slova Božieho. Ktokoľvek je s Pánom, zvíťazí. Odvahu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

https://www.crossroadsinitiative.com/wp-content/uploads/2016/01/jesuschrist-king-dr-italy.jpg

 

 

 

nnnn


Spread the love