Spread the love

 

Panna Mária Gisele Cardii , 24. novembra 2020

Drahé deti, ďakujem vám, že ste vo svojich srdciach odpovedali na Moje Volania. Moji milovaní, toto je počiatok súženia, avšak nemali by ste sa báť pokým kľačíte a uznávate Ježiša, Boha, Jedného a Troch. Ľudstvo sa obrátilo chrbtom k Bohu kvôli modernizmu a zvrhlosti, ale Ja sa vás pýtam: ku komu pôjdete až sa všetko to, čo máte, vyparí? Koho budete žiadať o pomoc keď nebudete mať čo jesť? Vtedy si spomeniete na Boha! Nechoďte až tak ďaleko, pretože On vás taktiež nemusí spoznať.

Moje deti, nebuďte ako hlúpe panny: ihneď naplňte svoje lampy a svieťte nimi. Deti, pamätajte si, že mlčanie (o Božích pravdách) vás privedie do zatratenia, takže už viac nebuďte ticho, ale kričte! Pánovi spievajte chvály a hymny; nebojte sa, ale buďte odvážni. Prijať čo i len najmenšiu zmenu v Slove Božom je ako prijať (tzn. „pretvoriť“) všetko – buďte (preto) ostražití. Žiadam vás, aby ste opakovali krstné sľuby, keď sa zriekate Satana a jeho zvádzania. Teraz vás žehnám v Mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Súvisiace:

Edson Glauber – Fatima sa teraz vyplní:

https://matejgavlak.eu/edson-glauber-fatima-sa-teraz-vyplni/

 

  PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Gisela Cardia: po jej návšteve Medžugoria začala jej socha Panny Márie vzlykať krvavé slzy. Následne sa jej Panna Mária mala začať zjavovať a podávať jej rôzne správy. Pravidelne raz za mesiac sa neďaleko Ríma stretáva spolu s ňou skupina veriacich aby sa modlili a pri týchto príležitostiach má Panna Mária predávať Gisele ďalšie správy.

Momentálne prebieha vyšetrovanie týchto prípadov Vatikánom. Biskup jej oblasti sa nevyjadril ani za ani proti týmto zjaveniam. Veriacim však účasť na modlitbách, kedy má dochádzať aj k oným zjaveniam Panny Márie, nezakázal. Pri týchto zjaveniach (v oblasti zvanej Trevignano) má tiež dochádzať aj k akýmsi úkazom spojeným so Slnkom.


Spread the love