Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 11. januára 2005

Drahé deti, veľké mesto v ruinách a žiadneho kráľa na jeho tróne (takmer určite je tu reč o Vatikáne a o pápežovi). Hovoria nadarmo: „zlato už nie je viac zlatom.“ Dnes večer vás žiadam aby ste zintezívnili svoje modlitby za mier vo svete a (aj) ako odprosovanie za hriechy spáchané proti Srdcu Môjho Syna Ježiša. Dôverujte v Pána, lebo víťazstvo bude iba v Ňom. Nestrácajte srdce. Neodstupujte. Ktokoľvek je s Pánom, zvíťazí. Vpred. Toto je správa ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Súvisiace: https://matejgavlak.eu/pedro-regis-pride-den-kedy-papez-opusti-rim/

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love