Spread the love

 

Ale moc Márie nad všetkými diablami zvlášť zažiari v časoch neskorších, keď Satan obvinie jej pätu: to znamená jej pokorných otrokov a úbohé deti; ich ona pozdvihne, aby proti nemu viedli vojnu.

Sv. Louis Marie de Montfort


Spread the love