Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 25. júna 2005

Drahé deti, Pán vás očakáva s otvorenou náručou. Choďte k Nemu a v časoch súžení budete mať útechy. Vedzte, že ľudstvo okúsi chvíle veľkých ťažkostí. Oheň ožiari svetlo a nastane veľká explózia. Modlite sa, aby ste zvíťazili. Veľká tragédia sa udeje v Kórei. Ľudia zničia samých seba vlastnými rukami. Počúvajte moje Napomenutia. Nechcem vás nútiť, ale počúvajte svojím srdcom, čo vám hovorím. Vodca veľkého národa bude trpieť pokus (o atentát?). Nebezpečenstvo Tretej vojny sa stáva reálnym. Modlite sa na kolenách.  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love