Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 20. septembra 1880

Panna Mária:

„Nariekam na kalvárii ako predtým a Moje Srdce je prebodnuté mečom bolesti a odmietané, pretože vidím všetky tie zlá, ktorých váha nespočíva na vás, ale na tom, ktorého som milovala tak veľmi a ktorému som dala kvet ľalie (symbol francúzskych kráľov), ktorý som nosila vo Svojom Srdci; ona (krajina francúzska) je ponorená v zločinoch, rúha sa svojmu Stvoriteľovi, požieraná je červami, pošpinená najhanebnejšími zločinmi.

Úbohé Francúzsko! A Ja som ho tak milovala a plietla preň nádherný veniec! A dnes? Jeho korunou je rúhanie, jeho žezlom je oštep toho bezbožného muža, ktorý preťal Telo Môjho Syna.“

 

Je celkom jasné, že dnes už Svätá Pani nenarieka len nad „úbohým Francúzskom,“ ale aj nad „úbohým Slovenskom.“ Príde mi zarážajúce ako hlboko sme klesli – ako národ a aj ako miestna cirkev. 

Preto zvyšky tých, ktorí ešte úplne neprišli o zdravý rozum a neprepadli mamonu doby, sa musia verne k Svätej Pani utiekať a modliť (zvlášť ruženec). Sú totiž jedinými, kto môže ešte ako-tak zmierniť strašnú katastrofu, ktorá aj na tento národ za jeho hriechy dopadne. 

Naše hriechy totiž udierajú, bičujú a pribíjajú Krista na kríž. A to neostane bez adekvátnej odozvy.

M. 

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 


Spread the love