Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 27. október 1876

Pán Ježiš

„Najväčšia časť trestov dopadne na Paríž, kde sa dejú tie najvierolomnejšie sprisahania (zrejme niečo so slobodomurárstvom). Aha, (prichádza) čas, kedy sa dni stanú temnými. Už je to dlho, čo som sa ti zdôveril; pripomínam ti to, pretože je absolútne nevyhnutné to (na čas) utajiť. Bude to vtedy, kedy budú služobníci Boží najviac perzekvovaní. Budú tri dni ničenia: i nebude Obety, nebude Svätých Obiet (omší), nazývame to Sväté štyridsaťdnie; budú to tri dni pekla.

Satan bude prechádzať po Zemi, aby povyvracal sväté miesta, ale bude odmietnutý, zatlačený a porazený. Zdôverujem ti toto tajomstvo:   chcem varovať svoj ľud, aby jeho dôvera vo Mňa vzrástla. Počas týchto troch dní nebude žiadneho svetla z neba a anjeli budú vydesení.“

 

Zdá sa, že pred Troma dňami temnoty bude 40 dní hrôzy, kedy budú katolíci prenasledovaní a omša bude zakázaná – pozn. E.A. Bucchanieri

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love