Spread the love

 

Úvodné slová z epickej básne slovenského romantického básnika Sama Chalúpku, „Mor Ho!“ (1864), sú známe azda každému:

„Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia,

ponad vysoké hory, ponad rovné polia;

preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,

sadli tam za pomedzím slovenského rodu.“

 

Ak mám povedať za seba, v tejto dlhej epickej básni je stať, ktorá mňa osobne zaujala ďaleko viac a zamiloval som si ju natoľko, že som sa ju už pred dávnymi rokmi naučil spamäti. Od tej doby občas zabávam rôznych hostí jej prednesom. Tu je:

 

„Neraz krásnu vlasť našu napadol vrah divý,

na púšť obrátili sa bujné naše nivy;

mestá ľahli popolom: a ľud náš úbohý,

bitý biedami, cudzím sa dostal pod nohy.

 

Bláhal už víťaz pyšný, že si bude pásti,

vôľu svoju naveky po slovänskej vlasti,

a žiť z našich mozoľov: lež bláhal darmo!

Dal nám Boh zas dobrý deň, zlomili sme jarmo.

 

A tí, krutým železom čo nad nami vládli,

kdeže sú? – My stojíme, ale oni padli.“

 

Celú báseň možno nájsť aj na Zlatom fonde SME: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/83/Chalupka_Mor-ho/1


Spread the love