Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 5. novembra 2022

Drahé deti, som vaša Bolestná Matka a trpím pre to, čo pre vás prichádza. Modlite sa. Kvôli zlým pastierom sa mnohé z mojich úbohých detí odvrátia od pravdy. Pravá náuka bude opovrhovaná a to, čo je falošné, sa rozšíri do Božieho domu. Otvorte svoje srdcia Božiemu svetlu. Len keď budete milovať pravdu môžete dosiahnuť víťazstvo.

Utečte pred nástrahami diabla, ktorý vám ponúka širokú bránu. Vždy voľte úzku bránu. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte pevní na ceste, ktorú som vám ukázala. Poznám vaše potreby a budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Odvahu! Všetko, čo som vám v minulosti oznámila, sa stane. Vpred bez strachu! Vždy budem po vašom boku, aj keď ma nevidíte. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

8.11. 2022

Drahé deti, otvorte svoje srdcia Pánovmu volaniu. Miluje vás a čaká nás s otvorenou náručou. Nežite ďaleko od Jeho milosti. Žijete v čase bolesti. V modlitbe pokrčte kolená. Len silou modlitby dokážete uniesť váhu skúšok, ktoré prídu. Počúvajte Ježiša. On je váš jediný a pravý Spasiteľ. Falošní učitelia budú konať a spôsobia veľkú duchovnú škodu v Božom dome.

Zostaňte s Ježišom a s učením pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Dávajte si pozor! Boží nepriatelia budú blízko vás, ale môžete ich poraziť pravdou. Odvahu! Môj Ježiš potrebuje vaše úprimné a odvážne svedectvo! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter


Spread the love