Spread the love

Kartička „Vatican City“ z neslávnej kartovej série „The Illuminati Card Game.“ O sérii kolujú premnohé legendy, tvrdiace, že jej karty zobrazovali nejednu násilnú udalosť, ktorá sa neskôr udiala… 

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 6. februára 2008

Drahí synovia a dcéry, nepriateľ nájde v paláci (t.j. vo Vatikáne) kľúč pomocou ktorého si otvorí dvere do celého sveta. So svojou rafinovanosťou využije veľmi prefíkaných mužov a ženy. Jeho plán bude zahrňovať mužov a ženy vedeckého aj náboženského sveta. Vodcovia celého sveta, slávni i jednoduchí, (všetci) budú priťahovaní k tomuto jedovatému plánu. Verní budú niesť ťažký kríž, ale Môj Ježiš zvíťazí a ľudstvo zažije oslobodenie. Modlite sa na kolenách. Buďte verní Pánovi a pevne stojte na ceste, ktorú som vám ukázala. Prišla som z Neba, aby som vás viedla ku Svojmu Ježišovi. Necúvajte. Otvorte svoje srdcia a prijmite Vôľu Božiu pre svoje životy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVATIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love