Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 12 apríla 2021

Drahé deti, na kolenách sa modlite za Cirkev Môjho Ježiša. Vlci budú konať, aby vás držali (ďaleko) od skutočného pastiera (?), ale masky padnú. Pravda zvíťazí. Zostaňte s Ježišom. Starajte sa o svoj duchovný život. Všetko, čo je falošné, padne k zemi. Dajte mi svoje ruky a Ja budem kráčať s vami. Silu vyhľadávajte v moci modlitby, v Evanjeliu a v Eucharistii. Odvahu! Vaša cesta bude plná prekážok, ale tí, ktorí zostanú verní do konca, budú víťazní. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love