Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 16.1.2024

Drahé deti, kráčate v ústrety budúcnosti v ktorej Pravda bude prítomná len na pár miestach. Vlci sú nakrmení a v budúcnosti zaútočia. Nájdu otvorené dvere a zrania tých, ktorí milujú a bránia Pravdu. Modlite sa. Iba skrze moc modlitby môžete uniesť váhu skúšok, ktoré prídu. Privítajte Evanjelium Môjho Ježiša a prijmite pravé učenia Jeho Cirkvi.

Nezabúdajte: v rukách svätý ruženec a Sväté písmo; v srdci láska k Pravde. Odvahu! Nič nie je stratené. Ktokoľvek dôveruje Pánovi nikdy nezakúsi váhu porážky. Vpred po ceste, ktorú vám ukazujem! V tejto chvíli na vás nechávam z Neba padať nezvyčajný dážď milostí. Radujte sa, pretože vaše mená sú už zapísané v Nebi. Buďte verní Ježišovi. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

+++

Katolícky kňaz a autor, otec Summers:

„Vlastnosti vlka sú  krutosť, beštiálna zúrivosť a strašný hlad.“

„Jeho sila, jeho prefíkanosť, jeho rýchlosť boli vždy považované za abnormálne, takmer tajomné vlastnosti, akoby mal v sebe niečo z démona a pekla.“

„Je symbolom noci a zimy, napätia a búrky, temnej záhadnej predzvesti smrti.“

„V svätých textoch je vlk symbolom podvodu, beštiality a krvežíznivosti.“

„Vlk je typom heretika – „Dávajte si pozor na falošných prorokov…“ – varoval Pán.“

„Vlk je pripodobňovaný heretikovi, vrahovi duší.“

„Symbol vlka bolo nešťastím najväčšieho stupňa. Prináša nesúlad, katastrofu, záhubu.“

 


Spread the love