Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 5. januára 2008

Drahí synovia a dcéry, na Rím sa vychrlí vojna a bude tam len pár preživších. Ten, ktorý je proti Kristovi, spôsobí utrpenie a bolesť celej Európe. Petrov trón bude prázdny. V Cirkvi budete vidieť náreky nad bolesťami a bedákanie. Modlite sa na kolenách. Ľudsto kráča k sebazničeniu, ktoré pripravili ľudia svojimi vlastnými rukami. Buďte verní; neotáčajte sa.

Odmietnite hriech a navráťte sa k Pánovi, Ktorý vás miluje a čaká vás s otvorenou náručou. Ja som po vašom boku. Nenechávajte sa odradiť. Nech sa stane čokoľvek, (len) nedovoľte, aby vo vás zhaslo svetlo viery. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVATIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love