Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 18.1. 2024

Drahé deti, Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to čo na vás prichádza. Skrze pochybenia zlých pastierov sa dvere otvoria doširoka a mnoho duší spadne do duchovnej priepasti. Majte sa na pozore. Vždy si vyberajte úzke dvere a stojte pevne v Pravde, aj keby ste mali byť odvrhnutí svetom. Nezabúdajte: cesta do Neba je plná prekážok, ale neustupujte. Tým, ktorí sú verní a milujú Pravdu, Môj Syn Ježiš, spravodlivý Sudca, v konečnom rozsudku povie: „Poďte, požehnaní Môjho Otca, a vstúpte do šťastnej večnosti“. Beda, čas pre váš návrat! Nech sa stane čokoľvek, zostávajte s Ježišom a počúvajte tých, ktorí skutočne vyučujú ceste do Neba. Vpred bez strachu! Ktokoľvek je s Pánom, zvíťazí. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love