Spread the love

 

Z denníka sestry Natálie

Jedného dňa som sa spýtala Ježiša, čo mám urobiť, aby som ho potešila? Odvetil mi:

… Môžeš robiť čokoľvek. Jedinou vecou, na ktorej (skutočne) záleží, je to, aby si bola vždy blízko Mňa a aby si Ma milovala. Nikdy nesprav krok, ktorý by ťa odo Mňa odvádzal. Povedz Mi všetko, i svoje myšlienky. Neprestávaj Mi rozprávať.

Jediná vec, o ktorú ťa žiadam, je, aby si Ma neurážala. Zvyšok urobím za teba: postarám sa o tvoje materiálne a duchovné zabezpečenie, i o tvoju rodinu. Ak Ma miluješ, nepýtaj sa Ma na nič. Tvoja jediná úloha: milovať Ma! Bol by som rád, keby si to už navždy pochopila. Všetko ostatné ti bude dané, moja úbohá drahá dcéra.

Hovorí sa, že naučiť sa úprimne milovať svojho Stvoriteľa je úlohou na celý život. U mňa to určite platí a bude platiť. M.

 

+++

Sestra Mária Natália od sestier sv. Márie Magdalény sa narodila v roku 1901 v dedinke neďaleko Bratislavy nemeckým rodičom. V mladom veku vstúpila do kláštora v Bratislave, neskôr sa ocitla v kláštore v Budapešti.

Bolo to práve v Maďarsku, kde začal obdržiavať nadprirodzené správy. Správy boli v maďarskom jazyku a mnohé z nich sa týkali katolíckeho kléru v krajine, ako i osudu Maďarska. Väčšina správ je datovaná do rokov 1939-1943.

Jej správy neboli ani jej predstavenými ani Cirkvou nikdy spochybnené a v roku 1943 dokonca napísala pápežovi Piovi XII., aby nejazdil do svojho letného sídla, Castelgandolfo, lebo bude bombardované – čo sa aj skutočne udialo.

Tu uvedené správy sú z knihy „Víťazná Kráľovná sveta“ (Maď., 1987), ktorá v roku 1999 obdržala imprimatúru od gen. vikára Jesúsa Garibaya z Guadalajara (Mexiko).

Jej správy ma zaujali predovšetkým z jedného dôvodu – opäť doplňajú Marie-Julie i Pedra Régisa a nijako nevybočujú z toho, čo oni povedali (na rozdiel od mnohých iných údajných správ, ktoré sa dnes všade roja). M.

 

 


Spread the love