Spread the love

Z denníčka Marie-Julie, 12. augusta 1878

Sv. Pavol:

Nie sú to len bolesti života, čo nám otvárajú dvere do Neba a zanechávajú naše miesto v sláve. Ten, ktorý netrpí, nie je nasledovníkom Boha a nepozná Ho. My sme vážení aby s nami nakladali ako s Jeho obľúbenými. Ak sme viazaní autoritou ľudí, ak sa nevieme vymaniť, buďme potichu. Príde hodina, kedy prehovoríme k vládcovi tejto krajiny, ktorý nie je pod autoritou človeka.

Je tisíc krát lepšie byť potichu a trpieť všetky veci tých, ktorí prehovárajú so závisťou. Tieto dve cesty perzekúcie sú príšerné v Božích očiach, v očiach Toho, ktorý všetko vidí. Radšej by som bol spútaný pre Ježiša Krista, ako mať potešenie uchvátenia hore do Neba. Tam je síce radosť bez útrap, dokonalá radosť, ale nič (by) som netrpel a nič nezískal.

Ohováračský jazyk je nebezpečnejší ako meč nabrúsený z oboch strán, pretože zásah mečom sa dá vyliečiť, veď závisí len na veľkosti a šírke čepele, kým úder jazykom zasahuje všetko. Za jediný deň sa môže rozšíriť do celého sveta a kto ho zastaví?

Náš Otec Stvoriteľ je potešený, keď nás môže preskúšať rôznymi spôsobmi; (nás,) priateľov Boha. Keď Boh chce urobiť nejakú ďalekosiahlu prácu, hlavne, keď chce založiť (nových) priateľov Kríža, ktorí pracovali od začiatku a sú odhodlaní pracovať až do konca, prenasledovanie musí byť väčšie, lebo je to dvojitá robota.

Náš Pán vyberajúc priateľov Kríža požaduje, aby bol úder hlbší, pretože dielo vtedy býva nádhernejšie. Je to znak veľkého diela. Tým si buďte istí. A nebojte sa!“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autorka E. A. Bucchanieriová, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

Technické upozornenie: doteraz som uvádzal „autor E.A. Bucchanieri“ na čo som bol upozornený, že ide vlastne o ženu – autorku menom Elizabeth Bucchanieriová. Za chybu sa ospravedlňujem, za upozornenie ďakujem. M.


Spread the love