Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 14. júla 1876

Marie Julie: „Dobrá Matka bez poškvrny, čo máme robiť, aby sme potešili sladkého a nežného Ježiška našich duší?“

Svätá Panna: „Ach! Milujte Ho za tie duše, ktoré Ho nemilujú; povedzte mu to v jednoduchosti svojho srdca: chcem Ťa milovať za všetky duše, ktoré Ťa nemilujú!“

 

25.3. – štvrtok – tiež máme sviatok Zvestovania Pána, kedy anjel Panne zvestoval, že „počne a porodí syna“.  Tradičnú svätú omšu (v AJ, či FR) si možno pozrieť aj s časmi na tejto adrese:

http://www.messeendirect.net/ 

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love