Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 29. septembra 1889

Duch Svätý:

Všade po Francúzsku budú povstania takmer výlučne proti Cirkvi. Rozšíria sa bez prestania nad veriacich a Cirkev, ohavné činy, ktoré by svet bez pekla nikdy nevymyslel. Nepriatelia nehodní Boha-Spasiteľa, ktorí sa zhromažďujú v lóžach a napĺňajú ich (zjavne reč o slobodomurároch – M.) pocítia, že ich chvíľa prichádza.

Povstanú, plní nádeje, aby hádzali bahno a škandál na Božích apoštolov (biskupov) a na Jeho Cirkev. Bude to skrze nich, že mladí nakoniec zabudnú na ich Stvoriteľa a Vykupiteľa. Tieto časy spôsobia, že sa budú triasť, okrem tých kresťanov, ktorých viera je neotrasiteľná.“

 

Z denníčka Marie-Julie, 15. marca 1882

Duch Svätý:

Centrum (Paríž) a jeho obyvatelia budú rozdrvení násilím a búrkou od Boha. Otrasy a zemetrasenia sa budú stupňovať, deň a noc bez prestania po štyridsať tri dní (!). More bude nepokojné a nikdy počas vekov jeho vlny a povodne nenabrali podobnú formu. Každý v tých časoch bude navždy hynúť.

Ľudia Moji, ak Boh takto hovorí, je to preto, že už viac nemôže podporovať Svoju neúprosnú spravodlivosť. Hovorí vám, aby ste sa nebáli, veď Ja mám (v moci) všetky sily. Medzitým, ľudia Moji, nech vás nič nedesí. Ak zajtra budú vaše uši počuť nové zvuky … nech vás nič neprekvapí! Toto je dielom pekla.

Je nutné, aby Zem zahynula: nie celá, ale viac ako polovica (dve tretiny spomína sa v Biblii). Zem sa stane púšťou, ale Boh ju znovu zaľudní v mieri a pokoji.“

 

Vyčíňanie prírodných živlov bude podľa rôznych katolíckych proroctiev spôsobené tajnými nepriateľskými zbraňami. Podľa najnovších správ sa dokonca prezident Trump zaujímal o možnosť, či devastačné hurikány v USA nemohli spôsobiť čínskej zbrane. Táto technológia teda nie je nereálna a zrejme skutočne existuje – M.

Súvisiace

Sme na prahu nových ozbrojených revolúcií?

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autorka E. A. Bucchanieriová, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love