Spread the love

 

Nekterí se uznávajú za vartúrov býti,

medzitým spá celé noci, a nechcú bedliti.

 

Bezbožný čím víc žije, tým víc hreší.

 

Spravedlive ti povídám: nenis hoden žití,

když ti Búh podáva nebe, a nechceš ho vzíti.

 

Bezbožný je zlé stvorení, od neho horšího není.

 

Neni si ďaleko od smrti a od večnosti. 

 

+++

Hugolín Gavlovič (1712-1787): naturalizovaný slovenský mních františkánskeho rádu najlepšie známy pre svoju Valašskú školu. Napísal však ešte iné dielo, ktoré je azda porovnateľné so samotným veľkým Dantem: Škola kresťanská. V ňom odkrýva pravdy o Božom súde, pekle, nebi a očistci. Vyššie uvedené state sú také, ktoré mňa zvlášť oslovili a ktoré som si preto zo Školy kresťanskej pozapisoval.

Veľdielo slovenskej literatúry Škola kresťanská si môžete celé stiahnuť a prečítať na tomto odkaze: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/340/Gavlovic_Skola-krestanska-s-versami-zvazana/3

Dielo v roku 2012 vydal knižne aj Ústav slovenskej literatúry SAV. Kniha má viac ako 750 strán.


Spread the love