Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 28. decembra 2019

Drahé deti, žijete v časoch veľkého duchovného boja. Vy ste Kristovými vojakmi. Neutekajte. Povzbudzujte jeden druhého v obrane Ježiša a Jeho učenia. Mlčanie spravodlivých dáva silu nepriateľom Boha. Môj syn Ježiš je absolútnou Pravdou Otca. Je vašou jedinou Cestou, Pravdou a Životom. Prijmite Jeho Evanjelium a učenie pravého magistéria Jeho Cirkvi (t.j. 2000-ročné učenie Rímskokatolíckej cirkvi). Žiadam vás, aby ste udržovali nažive plameň svojej viery. Boh sa ponáhľa. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra.

Buďte pozorní. V Bohu nie sú žiadne polopravdy. V pravom učení nie je nič pridané ani odňaté. Nezabúdajte na príklady minulosti. Vpred v obrane Pravdy. Modlite sa na kolenách. Vaše víťazstvo je v Eucharistii. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love