Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 21. marca 2023

Drahé deti, veľké množstvá budú kráčať hladné hľadajúc drahocenný pokrm, skutočný chlieb zoslaný z Neba, ale budú perzekuované a odhodené nabok. Vedzte že chlieb nepriateľa je len chlieb. Telo, Krv, Duša a Božstvo môžete nájsť len v Katolíckej Cirkvi: jedinej a pravej Cirkvi Môjho Syna Ježia. Beda, toto je nediskutovateľná pravda. Milujte a bráňte Pravdu. Ticho spravodlivých posilňuje nepriateľov Boha. Odvahu! Na kolenách sa modlite a vyhľadávajte Pána, ktorý vás miluje a čaká vás s otvorenou náručou. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen


Spread the love