Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 7. júla 2018

Drahé deti, buďte odvážne a bráňte Ježiša a Jeho Evanjelium. Odvráťte sa od toho, čo je falošné a prijmite Božiu Pravdu. Nezabúdajte: vo všetkom, Boh na prvom mieste. Svet vám ponúka široké brány, ale vy choďte cez úzku bránu, lebo len tak môžete stretnúť Ježiša. Otvorte svoje srdcia Tomu, Ktorý je vaše Všetko. Žijete v čase, ktorý som vám predpovedala v minulosti, ale to najhoršie ešte iba príde. Starajte sa o svoj duchovný život. Všetko v tomto svete (nakoniec) pominie, ale Božie milosti ostávajú naveky.

Nepriatelia Boha budú konať, aby spôsobili viac zmätku a rozdelenia. Šelmy sa zjednotia a veľká bude bolesť pre mužov a ženy viery.Trpím pre to, čo k vám prichádza. Na kolenách sa modlite. Milujte a bráňte Pravdu. Ktokoľvek kráča s Pánom, nikdy neokúsi váhu porážky. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love