Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 9. marec 1878

Pán Ježiš:

„Bolesti, muky, opovrhovanie – všetkého sa mu dostane. Bude dovedený až ku skale prvého pápeža. Povedia mu: „Zapri svoju Vieru! Daj nám slobodu!“ Avšak jeho Viera bude pevná a jednoznačná. Som to Ja, kto vám dá tohto pápeža. Modlite sa za toho, ktorý musí vlastnými očami vidieť zúrivú revolúciu!

Až po smrť bude jeho ruka držať kríž a nepustí sa ho. Modlite sa (zaň), úpenlivo vás prosím, modlite sa! Pretože Viera a Náboženstvo budú pošliapané nohami zločincov.“

 

Anjelsky pápež je človek, ktorý bude do pápežského úradu dosadený  po vojnách a revolúciách Veľkým francúzskym kráľom, aby tak obnovil defacto zničenú Cirkev a katolícku vieru. Predchadzajúci pápež (František?) utečie z Ríma počas veľkej revolúcie a „zahynie v exile.“ Cirkev bude najmenej rok bez svojho vodcu. M.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love