Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 20.júla 2021

Drahé deti, Môj Ježiš je Živý Chlieb, ktorý prišiel z Neba. Vždy Ho vyhľadávajte. Len v Ňom samom je vaše víťazstvo. Telo, Krv, Duša aj Božstvo možno nájsť iba v chlebe pravej Cirkvi Môjho Ježiša. Skutočný zázrak (premenenia) sa deje iba v pravej Cirkvi (t.j. katolíckej). Nezabúdajte: chlieb nepriateľa je iba chlieb. Vedzte, že pravda je udržiavaná celá iba v Katolíckej cirkvi. Nepriatelia budú konať viac a viac aby zahasili svetlo tejto neoddiskutovateľnej pravdy. Buďte v strehu. Nech sa stane čokoľvek, neodchádzajte od Pravdy. Na kolenách sa modlite. Počúvnite Hlas Pánov. Miluje vás a povoláva vás. Neustupujte. Môj Ježiš vás potrebuje. Odvahu! Milujem vás a budem vždy s vami, aj keď ma nevidíte. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love